Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15043
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy polskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Polska
Tytuł/Title:"Pedisequus Polonus."
Sygnatura/Signature:Ryciny niesygnowane.
Technika/Technique:Litografie na papierze
Wymiary/Size/Capacity:117x127 mm (całość).
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie (po konserwacji), w typowy sposób nieco przebija tekst z drugiej strony karty.
Datowanie/Dating:1847
Pochodzenie/Origin:Z: Przyjaciel Ludu nr 38 z 18.09.1847 s. 297.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rycina stanowiąca ilustrację do cyklu artykułów autorstwa Lucjana Siemieńskiego: "Kilkanaście rysunków z 16go wieku odnoszących się do ubiorów w Polsce.".
Cena/Price:100
Numer katalogowy/Number:i15043
Kategorie tematyczne/Categories:okresy historyczne XVI w., varia kostiumologia i stroje ludowe / historical periods 16th century, varia costumology / Varia Kostümkunde/Trachten, historische Epochen 16. Jahrhundert / lithograph / Lithographie