Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15045
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy ukraińskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Polska / Ukraina
Tytuł/Title:[1] "Ludio Ruthenus."; [2] "Tympanotriba Ruthenus vel ganeo vel circulator."
Sygnatura/Signature:Ryciny niesygnowane
Technika/Technique:litografie na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 115x44; 2) 109x47 mm
Stan/Condition:Ryciny w ładnym stanie, karta nieznacznie poplamiona, w typowy sposób nieco przebija tekst z drugiej strony karty
Datowanie/Dating:1847
Pochodzenie/Origin:Z: Przyjaciel Ludu nr 39 z 25.09.1847 s. 309
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rycina stanowiąca ilustrację do cyklu artykułów autorstwa Lucjana Siemieńskiego: "Kilkanaście rysunków z 16go wieku odnoszących się do ubiorów w Polsce.". Typy ruskie (ukraińskie).
Cena/Price:120
Numer katalogowy/Number:i15045
Kategorie tematyczne/Categories:okresy historyczne XVI w., varia kostiumologia i stroje ludowe / historical periods 16th century, varia costumology / Varia Kostümkunde/Trachten, historische Epochen 16. Jahrhundert / lithograph / Lithographie