Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15049
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy polskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Polska
Tytuł/Title:"HUSSARZE POLSCY. (Rysował J. Lewicki, rytował H. Röber w drzeworytni "Tygodnika".)"
Autor/Author:F. H. Röber wg Jana Nepomucena Lewickiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "H. Röber sc" i "J. Lewicki".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:149x109 mm.
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, nieznacznie uszkodzony lewy dolny róg ryciny (stare podklejone przedarcie pergaminem nieznacznie zachodzące na kompozycję).
Datowanie/Dating:1960
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 17 z 21.01.1860 s. 136.
Inf. o Autorze/Information about an Author:F. H. (Henryk?) Röber (Roeber) niemiecki drzeworytnik sprowadzony do Warszawy z Lipska w 1859, czynny w Polsce w latach 1859-1860, rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego", znany z około 50 prac, prawdopodobnie szkolił polskich drzeworytników, brat G. Röber'a; zob. Opałek 1949 s. 61, Rudniewska (Słownik) s. 112 i przede wszystkim SAP t. 9 s. 2 (AKL, ThB, Benezit oraz Hanebutt-Benz 1984 nie notują tego ksylografa).
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany obszerny tekst w postaci wydruku komputerowego sygnowany pseudonimem: "K. Wł. W." autorstwa Kazimierza Władysława Wójcickiego; zob. SPPP t. 2 ss. 292-293. Bardzo rzadka rycina.
Cena/Price:120
Numer katalogowy/Number:i15049
Kategorie tematyczne/Categories:historia wojskowość XVI w. wojskowość XVII w., varia kostiumologia i stroje ludowe / history the army of 16th century the army of 17th century, varia costumology / Geschichte Militärwesen - 16. Jahrhundert Militärwesen - 17. Jahrhundert, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving / Holzstich