Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15050
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy polskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Polska
Tytuł/Title:Ubiór niewiasty polskiej w wieku XVII / "UBIÓR NIEWIASTY POLSKIÉJ W WIEKU XVII. Rysował J. Lewicki, rytował Drążkiewicz w Warszawie."
Autor/Author:A. Drążkiewicz wg Jana Nepomucena Lewickiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "JL"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:147x99 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1860
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 36 z 2.06.1860 s. 324
Inf. o Autorze/Information about an Author:A. Drążkiewicz (prawdopodobnie błędnie wcześniej określany jako Edward) warszawski drzeworytnik wykształcony w Lipsku i Paryżu czynny w kraju (po 1850) jako jeden z pierwszych polskich ksylografów od ca 1851 do ca 1872 (1878?) rytujący dla różnych czasopism ("Księga Świata" 1852, "Tygodnik Ilustrowany" 1859-1861 i 1872, "Kłosy" 1865-1866, różne kalendarze) i dla wydawnictw książkowych w latach 1859-1862, znane sygnatury: "DRĄŻKIEWICZ", "DRAZKIEWICZ", "A. Drążkiewicz", "ADr" i być może "AD" (rycina "Wigry" w: Zorza nr 22 z 25.05.1878 s. 1); zob. SAP t. 2 ss. 96-97 (SAP błędnie podaje okres rytowania dla "Kłosów") oraz materiały własne
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany anonimowy tekst. Bardzo rzadka rycina
Cena/Price:140
Numer katalogowy/Number:i15050
Kategorie tematyczne/Categories:okresy historyczne XVII w., varia kostiumologia i stroje ludowe, malarstwo polskie, rysunek polski / historical periods 17th century, varia costumology / Varia Kostümkunde/Trachten, historische Epochen 17. Jahrhundert / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich