Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15051
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy polskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Polska
Tytuł/Title:"UBIORY NIEWIAST POLSKICH Z XVI i XVII WIEKU. (Rysował Kossak, rytowano w drzeworytni Tygodnika.)"
Autor/Author:1) M. Schmidt; 2) Jan Styfi wg Juliusza Kossaka
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: 1) monogram wiązany "MS sc."; 2) "J. STYFI.".
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 157x129; 2) 157x99 mm.
Stan/Condition:Ryciny w bardzo ładnym stanie.
Datowanie/Dating:1861
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 83 z 27.04.1861 s. 157.
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) M. Schmidt lipski albo wiedeński drzeworytnik czynny w Polsce w latach 1860-1861, rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego" sygnujący swe prace "M. Schmidt", "M. Sch.", "MS" i "M.S." (w tym monogramem wiązanym), brak informacji o poza polskiej działalności tego grafika; zob. Opałek 1949 s. 62, Rudniewska (Słownik) s. 117 i przede wszystkim SAP t. 10 ss. 209-210 (Hanebutt-Benz 1984 i AKL. Index nie notują). 2) Jan Styfi (ca 1839 - 5.03.1921) warszawski drzeworytnik czynny, jak dotąd przyjmowano, w latach 1859 - ca 1900, studiował w latach 1856-1857 w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, następnie doskonalił się w drzeworytnictwie w Lipsku, jako rytownik związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", a w latach 1865-1890 z "Kłosami" (w obu pismach jako kierownik drzeworytni), rytował również dla wydawnictw książkowych, kalendarzy oraz dla "Tygodnika Powszechnego", w latach 1866-1867 prowadził własną drzeworytnię wspólnie z A. Regulskim, a potem około ca 1876-1879 wspólnie Andrzejem Zajkowski, jeden z najwybitniejszych i najpłodniejszych polskich ksylografów, faktycznie czynny już od 1851 (Teodor Tripplin: Portugalia. Warszawa: bez wydawcy, 1851) co też wskazuje na wcześniejszą datę urodzenia; zob. obszernie Opałek 1949 ss. 64-66 i SPKP ss. 864-865 oraz Banach 1959 ss. 219 i 221.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 6832.
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany anonimowy tekst w kserokopii. Bardzo rzadka rycina.
Cena/Price:200
Numer katalogowy/Number:i15051
Kategorie tematyczne/Categories:okresy historyczne XVI w. XVII w., varia kostiumologia i stroje ludowe / historical periods 16th century 17th century, varia costumology / Varia Kostümkunde/Trachten, historische Epochen 16. Jahrhundert 17. Jahrhundert / wood-engraving / Holzstich