Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15053
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy polskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Polska
Tytuł/Title:["DO MOJEGO GRAJKA"]
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:234x153 mm.
Stan/Condition:Rycina w stanie więcej niż dobrym, cała karta nieco poplamiona.
Datowanie/Dating:1863
Pochodzenie/Origin:Z: Przyjaciel Dzieci nr 135 z 31.10.1863 s. 344.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Kompozycja do zachowanego w całości tekstu (wiersza) Teofila Lenartowicza: "Do mojego grajka". Bardzo rzadka rycina.
Cena/Price:140
Numer katalogowy/Number:i15053
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe), etnografia typy ludowe, kultura muzyka taniec, varia kostiumologia i stroje ludowe / architecture compositions (including multiview ones), culture dance music, ethnography folk types/folk type, varia costumology / Architektur Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Kultur Musik Tanz, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving / Holzstich