Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15055
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy polskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Polska
Tytuł/Title:"Ubiory polskie z końca XVII. a początku XVIII. wieku."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:157x112 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Datowanie/Dating:1868
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Lwowski nr 7 z 16.02.1868 s. 52.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Bardzo rzadka rycina.
Cena/Price:180
Numer katalogowy/Number:i15055
Kategorie tematyczne/Categories:okresy historyczne XVII w. XVIII w., varia kostiumologia i stroje ludowe tematyka ziemiańska i szlachecka / historical periods 17th century 18th century, varia costumology gentry themes/gentry theme / Varia Adeligen Kostümkunde/Trachten, historische Epochen 17. Jahrhundert 18. Jahrhundert / wood-engraving / Holzstich