Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15068
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy polskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Polska
Tytuł/Title:"Ludność polska."
Autor/Author:?
Sygnatura/Signature:Rycina niezbyt czytelnie sygnowana.
Technika/Technique:Chromolitografia na papierze
Wymiary/Size/Capacity:119x173 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, kompozycja bez wad, plamy i plamki na marginesach, nadto na lewym marginesie tablicy stara prywatna pieczęć własnościowa.
Datowanie/Dating:1903
Pochodzenie/Origin:Z: Stanisław Majewski: Opis Ziemi. T. 2. Wiedeń: Franciszek Bondy, [1903] tablica po s. 241.
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica.
Cena/Price:200
Numer katalogowy/Number:i15068
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe), etnografia typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe tematyka ziemiańska i szlachecka / architecture compositions (including multiview ones), ethnography folk types/folk type, varia costumology gentry themes/gentry theme / Architektur Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Varia Adeligen Kostümkunde/Trachten / lithograph lithograph printed in colours, chromo-lithography / Farblithographie, Chromolithographie Lithographie