Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15112

Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Tatry
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Zakopane (Tatrzański) województwo małopolskie (nowosądeckie)
Tytuł/Title:"26. WIDOK Z DROGI DO MORSKIEGO OKA II."
Autor/Author:Władysław Miedniak
Sygnatura/Signature:Fotografia niesygnowana
Technika/Technique:fotografia (odbitka na papierze srebrowo-żelatynowym)
Wymiary/Size/Capacity:173x128 mm
Stan/Condition:Fotografia w bardzo ładnym stanie, odautorsko podklejona na karton wraz z ochronną bibułką z nadrukiem numeru i tytułu fotografii oraz skróconego tytułu albumu skąd pochodzi fotografia
Datowanie/Dating:1929
Pochodzenie/Origin:Z: Władysław Miedniak: Pejzaż podhalański w fotografji. Zdjęcia z natury wykonał i poprzedził wstępem Władysław Miedniak. Katowice: nakładem autora [inne egzemplarze: Wydział Oświecenia Publicznego Województwa Śląskiego], 1929 fotografia nr 26
Inf. o Autorze/Information about an Author:Władysław August Miedniak (18.06.1879 Kraków - 29.02.1963 Katowice) pedagog i działacz kulturalny, urzędnik, wybitny i ceniony fotograf działający w międzywojniu. Ukończył studia z fizyki i matematyki na UJ i został asystentem przy katedrze fizyki w 1910 roku. Następnie był nauczycielem w szkołach średnich w Myślenicach do 1919 roku i w Poznaniu 1919-1922, gdzie również był wykładowcą na Uniwersytecie Poznańskim, od 1922 pełnił wysokie funkcje w oświacie województwa śląskiego i zamieszkał w Katowicach [ul. Mariacka 26], emerytowany w 1934 roku objął funkcję przewodniczącego Zarządu Uzdrowiska w Wiśle [tu promował politykę wojewody Michała Grażyńskiego wchodząc w konflikt z lokalnym środowiskiem] w okresie okupacji przebywał w Małopolsce i działał w konspiracji, po zakończeniu okupacji wrócił na Górny Śląsk, początkowo zamieszkał w Bytomiu, następnie w Katowicach wiążąc się ponownie ze szkolnictwem średnim i wyższym. W międzywojniu działacz kulturalny szczególnie związany z polskim teatrem; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 20 s. 742 (biogram całkowicie pomija twórczość artystyczną W. Miedniaka). W. Miedniak fotografował od początku XX w., jego prace już w 1913 roku pojawiły się na łamach "Photographische Rundschau und Mitteilungen", "Bromoleje Miedniaka stanowiły ozdobę wystaw i salonów międzynarodowych, a mimo to pozostawał jakby niezauważony przez współczesną mu prasę fotograficzną"; zob. Płażewski 2003 s. 221. W międzywojniu wystawiał również na wielu krajowych wystawach fotografii artystycznej co najmniej w latach 1931-1935; zob. Piwowarski 2004 indeks s. 186. Był również korespondentem i publikował fotografie w elitarnym wiedeńskim piśmie o fotografii artystycznej "Die Galerie". Zajmował się przede wszystkim pejzażem, liczne widoki krajobrazowe Górnego Śląska, Podhala i Podkarpacia m.in. w czasopismach "Ziemia" i "Iskry" oraz w albumach w tym: Polska w krajobrazie i zabytkach. T. 1. Z.7: Górny Śląsk. Warszawa: Wydawnictwo Tadeusza Złotnickiego, 1930 i najważniejszej pracy autora: Pejzaż podhalański w fotografji. Katowice: Wydział Oświecenia Publicznego Województwa Śląskiego [albo nakładem autora], 1929. Zdjęcia z natury wykonał i poprzedził wstępem Władysław Miedniak (album 36 fotografii).
Uwagi/Comments:Fotografia pochodzi z rzadkiego albumu fotograficznego wybitnego międzywojennego fotoamatora Władysława Miedniaka. W zbiorach publicznych w Polsce znane są jedynie 2 egzemplarze tego albumu: po jednym w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie i Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dołączono kserokopię karty tytułowej i spisu treści albumu.
Cena/Price:330
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja/Małopolska/Podhale
Numer katalogowy/Number:i15112
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy, varia pejzaż / architecture panoramas/panorama, varia landscape / Architektur Panoramas/Panorama, Varia Landschaft / photography