Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15161
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Gdańsk / Danzig
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo pomorskie (gdańskie)
Tytuł/Title:"Illumination de Dantzig lors du passage de LL. MM. - D'aprés les croq. de M. Lallemand. [...]"
Autor/Author:wg Charles Martin Lallemand
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:168x125 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1861
Pochodzenie/Origin:Z: L'Illustration nr 975 z 2.11.1861 s. 277
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany tekst w kserokopii autorstwa H. Castelmans. Uroczystości związane z koronacją króla pruskiego Wilhelma I Hohenzollerna w Królewcu.
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:Pomorze Gdańskie/Westpreußen/Stadtkreis Danzig
Numer katalogowy/Number:i15161
Kategorie tematyczne/Categories:architektura ulice, etnografia uroczystości / architecture streets/street, ethnography celebrations festivities/celebration festivity/ / Architektur Straße, Etnographie Feste/Fest / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich