Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15163
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Dony okolice
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:dawne Prusy Wschodnie (Litwa)
Tytuł/Title:"Słychać było iż konie całą siłą sadzą."
Autor/Author:Alfred Karmański wg Juliusza Kossaka
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji: po lewej stronie "A. KARMAŃSKI." i w prawym rogu monogram wiązany "JK"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:165x233 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczny ślad starego pionowego złożenia karty, kompozycja bez wad, plamy w prawym dolnym rogu karty
Datowanie/Dating:1867
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 393 z 6.04.1867 s. 161
Inf. o Autorze/Information about an Author:Alfred Karmański (22.04.1847 Radom (?) – nie przed 1920) warszawski drzeworytnik, czynny w Polsce głównie w latach 1864-1872 dla czasopism w tym "Tygodnik Ilustrowany" 1864-1872, "Sobótka" 1869-1872, "Strzecha" 1870, następnie pracował jako ksylograf i ilustrator we Francji, pierwsza znana rycina to "PASTWISKO." z cyklu: "Domowe zwyczaje ludu z okolic Wiłkomiérza. (Z rysunkami Gersona)." w: Tygodnik Ilustrowany nr 273 z 17.12.1864 s. 468; zob. SAP t. 3 s. 364 (podaje, iż był czynny w Polsce w latach 1865-1872), Rudniewska (Słownik) s. 58 (odnotowuje też ilustrację w: "Biesiada Literacka" 1880 – być może przedruk ryciny z 1867 z "Tygodnika Ilustrowanego"), informacja rodziny ksylografa, materiały własne. Nadto w: Tygodnik Ilustrowany nr 93 z 6.07.1861 s. 4 rycina "ŹRÓDŁO GŁÓWNE I ZAKŁAD KĄPIELOWY W KRYNICY. (Rysował Podbielski)." sygnowana "A K sc" co również może wskazywać na A. Karmańskiego (miałby wtedy 14 lat?!)
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 6990
Uwagi/Comments:Wycinek. Nieczęsta rycina. Zachowany fragment tekstu w kserokopii autorstwa Wincentego Pola z cyklu: "Obrazy z życia i natury" z którego wynika, iż scena dot. okolic majątku Dony koło Kłajpedy
Cena/Price:120
Słowa kluczowe/Keywords:Ostpreußen
Numer katalogowy/Number:i15163
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Litwini sceny obyczajowe i rodzajowe, malarstwo polskie, rysunek polski gospodarka rolnictwo łowiectwo (myślistwo) / ethnography social scenes, themes/social scene, social theme the Lithuanians, economy agriculture hunting / Etnographie Litauer Sittenszenen/Sittenszene, Wirtschaft Landwirtschaft Jagdwesen / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich