Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15184
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Królewiec / Königsberg / Bogusław Radziwiłł / Anna Maria Radziwiłł
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:dawne Prusy Wschodnie (Rosja - obecnie Kaliningrad)
Tytuł/Title:"Nagrobek Bogusława księcia Radziwiłła i małżonki jego, Anny Maryi, w kościele katedralnym ewangielickim w Królewcu. (Cały pomnik jest z czarnego marmuru; figury, herby i ozdoby z białego marmuru.)"
Autor/Author:Adolf Hutten Czapski
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie pod kompozycją: "ACzapski del" i "Krolewiec 13 Sep. 1840".
Technika/Technique:Litografia na papierze
Wymiary/Size/Capacity:157x143 mm.
Stan/Condition:Rycina w stanie więcej niż dobrym, papier zakwaszony (przebarwiony), karta nieco poplamiona, w typowy sposób nieco przebija tekst z drugiej strony karty.
Datowanie/Dating:1840
Pochodzenie/Origin:Z: Przyjaciel Ludu nr 15 z 10.10.1840 s. 113.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii (fragment obszerniejszego anonimowego tekstu). - Bogusław Radziwiłł herbu Trąby (3.05.1620 Gdańsk - 31.12.1669 pod Królewcem) książę, chorąży wielki litewski 1638, koniuszy wielki litewski 1646, generał gwardii królewskiej 1649, w 1655 przyjął protekcję Karola X Gustawa, od 1656 związany z elektorem brandenburskim Fryderykiem Wilhelmem i z jego ramienia gubernator Prus Książęcych 1657-1669, protektor kalwinów; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 30 ss. 161-172 i inne materiały. - Anna Maria Radziwiłł (zm. 24.03.1667) córka Janusza Radziwiłła, żona Bogusława Radziwiłła od 24.11.1665; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 30 ss. 170-172.
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Ostpreußen/Stadtkreis Königsberg/[portret:Radziwiłł Bogusław]/[portret:Radziwiłł Anna Maria]
Numer katalogowy/Number:i15184
Kategorie tematyczne/Categories:architektura katedry kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza nagrobki, grobowce, portrety polskie okres postacie 17 wiek, portrety polskie zawody arystokracja, magnateria i możnowładcy / architecture cathedrals/cathedral church interiors/church interior churches/church tombstones/tombstone, portraits/portrait / Architektur Grabdenkmäler/Grabdenkmal Kathedralen/Kathedrale Kirchen-Innere Kirchen/Kirche, Porträts/Porträt / lithograph / Lithographie