Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15191
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Królewiec / Königsberg
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:dawne Prusy Wschodnie (Rosja - obecnie Kaliningrad)
Tytuł/Title:"Die Litauer aus dem Pregel in Königsberg. [...]"
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:268x198 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, nieco przycięte marginesy karty
Datowanie/Dating:1895
Pochodzenie/Origin:Z: Die Il. Unterhaltungs nr 41 z 1895 s. 325
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii.
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Ostpreußen/Stadtkreis Königsberg
Numer katalogowy/Number:i15191
Kategorie tematyczne/Categories:architektura nabrzeża, etnografia Litwini targi i jarmarki, odpusty typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe / architecture jetties/jetty, ethnography folk types/folk type markets and fairs/market and fair the Lithuanians, varia costumology / Architektur Kaie/Kai, Etnographie Litauer Märkte und Jahrmärkte/Markt und Jahrmarkt Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich