Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i01503
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów-cerkwie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Ś. Jury we Lwowie."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Litografia na papierze
Wymiary/Size/Capacity:120x154 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne pofałdowania karty oraz przebarwienie na prawym marginesie kompozycji.
Datowanie/Dating:1837
Pochodzenie/Origin:Z: Przyjaciel Ludu nr 51 z 24.06.1837 s. 405.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst. Dość rzadka rycina.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i01503
Kategorie tematyczne/Categories:architektura cerkwie / architecture Orthodox churches/Orthodox church / Architektur orthodoxe Kirchen/orthodoxe Kirche / lithograph / Lithographie