Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15230
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów-cerkwie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Cerkiew wołoska we Lwowie. Rysował na drzewie A. Gryglewski. 46"
Autor/Author:wg Aleksandra Konstantego Gryglewskiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:234x186 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, przedarcie na lewym marginesie karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1874
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 320 z 14.02.1874 s. 101
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 22765
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i15230
Kategorie tematyczne/Categories:architektura cerkwie / architecture Orthodox churches/Orthodox church / Architektur orthodoxe Kirchen/orthodoxe Kirche / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich