Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15246

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Tatry
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Zakopane (Tatrzański) województwo małopolskie (nowosądeckie)
Tytuł/Title:"Bewohner der Podhale." [Górale podhalańscy w Tatrach]
Autor/Author:Barbant starszy albo Charles Barbant wg Gaston Charles Vuillier [na podstawie Gustave Le Bon]
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "G. Vuillier" i "BARBANT".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:239x159 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne rdzawe plamy i plamki, bardzo nieznaczny ślad po starym pionowym złożeniu karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Illustrirte Zeitschrift für Länder-und-Völkerkunde nr 14 z 1881 s. 229.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Barbant starszy i jego syn Charles Barbant znani i płodni francuscy drzeworytnicy działający w XIX wieku w Paryżu; zob. AKL t. 6 s. 644.
Literatura/Literature:Wiesław Siarzewski [wstęp do]: Gustaw Le Bon: Francuz w Tatrach. Wycieczka antropologiczna w r. 1879. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2009 ss. 50 i inne.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz cały obszerny tekst w kserokopii autorstwa Gustave Le Bon. Na odwrocie karty (s.230) drzeworyt sztorcowy: "Schäferhütte im Tatra=Gebirge." [Chata pasterzy w Tatrach] sygnowana na płycie: "G. Vuillier" - wg Gaston Charles Vuillier [na podstawie Awita Szuberta] o wymiarach 79x159 mm; zob. opis jw. Siarzewski ss. 54-55 i inne.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja/Małopolska/Podhale
Numer katalogowy/Number:i15246
Kategorie tematyczne/Categories:architektura budownictwo gospodarcze, etnografia typy ludowe, gospodarka rolnictwo hodowla, varia kostiumologia i stroje ludowe / architecture farm buildings/farm building, economy agriculture breeding, ethnography folk types/folk type, varia costumology / Architektur Wirtschaftsbauten, Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten, Wirtschaft Landwirtschaft Zucht / wood-engraving / Holzstich