Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15258
Typ/Type:druk (ilustracja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Stare Miasto)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Warszawa. - Stare Miasto."
Autor/Author:Wg Maurycego Puscha
Sygnatura/Signature:Ilustracja sygnowana typograficznie pod kompozycją: "Fot. M. Pusch, w Warszawie.".
Technika/Technique:Druk na papierze
Wymiary/Size/Capacity:183x239 mm.
Stan/Condition:Ilustracja w stanie więcej niż dobrym, drobne uszkodzenie w górnej części, po prawej stronie zagięcia tablicy, uszkodzony dolny margines z ubytkiem lewego dolnego rogu tablicy (ilustracja po konserwacji).
Datowanie/Dating:1899
Pochodzenie/Origin:Z: Antoni Woźniak: Kraj w obrazach. Zbiór fotografji najbardziej uwagi godnych miast, okolic, zabytków starożytności i dzieł sztuki. Seria I: Królestwo Polskie. Kraków: nakładem wydawcy, 1899.
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica, pod ilustracją anonimowy tekst z opisem.
Cena/Price:70
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i15258
Kategorie tematyczne/Categories:architektura rynki, etnografia targi i jarmarki, odpusty / architecture market squares/market square, ethnography markets and fairs/market and fair / Architektur Ringe/Ring, Etnographie Märkte und Jahrmärkte/Markt und Jahrmarkt / table (figure) / Druck