Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15277

Typ/Type:technika mieszana
Tytuł/Title:"Memento... multi... [...]"
Autor/Author:Andrzej Dudek-Dürer
Sygnatura/Signature:Praca sygnowana ołówkiem pod kompozycją: "Memento... multi... [...] t. mieszana, cynk [...] Imp. AD 20/20/98"; na odwrocie autorska naklejka.
Technika/Technique:Praca na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:210x297 mm (arkusz).
Stan/Condition:The item in a nearly mint condition. / Pozycja w bardzo ładnym stanie.
Datowanie/Dating:1998
Inf. o Autorze/Information about an Author:Andrzej Dudek-Dürer (born in 1953) the Wrocław performer and multi-media artist, a graphics designer, a photographer, poet, he claims to be the incarnation of Albrecht Dürer, he underlines in his works spiritual, metaphisical and telepathic as well as meditational themes/motifs in the idea of religious synctretism. Andrzej Dudek-Dürer (ur. 1953) wrocławski performer i artysta sztuki mediów, grafik, fotograf, poeta, artysta uważa siebie za inkarnację Albrechta Dürera, w twórczości silnie podkreśla wątki duchowe, metafizyczno-telepatyczne i medytacyjne w duchu religijnego synkretyzmu.
Uwagi/Comments:Egzemplarz nr 20 z nakładu 20 egz. The Polish Neo-Avantgarde - Polska neoawangarda (Ko 28/2).
Cena/Price:800
Numer katalogowy/Number:i15277