Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15278
Typ/Type:rycina / plakat
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:serigrafia Andrzej Dudek-Dürer Kopenhaga 1985
Tytuł/Title:"METAPHYSICAL TELEPATHIC PROJECT 513 ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF ALBRECHT DÜRER 21.V.1985" "TRAPPEUDSTILLING HUSET-RÄDHUSSTRÆDE 13 KØBENHAVN K 23. nov. - 31. dec. 1985"
Autor/Author:Andrzej Dudek-Dürer
Sygnatura/Signature:Serigrafia sygnowana na płycie: "Imp. AD 85"
Technika/Technique:the serigraphy on cardboard / serigrafia na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:315x225 mm (arkusz)
Stan/Condition:The item in a nearly mint condition. / Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1985
Inf. o Autorze/Information about an Author:Andrzej Dudek-Dürer (born in 1953) the Wrocław performer and multi-media artist, a graphics designer, a photographer, poet, he claims to be the incarnation of Albrecht Dürer, he underlines in his works spiritual, metaphisical and telepathic as well as meditational themes/motifs in the idea of religious synctretism. Andrzej Dudek-Dürer (ur. 1953) wrocławski performer i artysta sztuki mediów, grafik, fotograf, poeta, artysta uważa siebie za inkarnację Albrechta Dürera, w twórczości silnie podkreśla wątki duchowe, metafizyczno-telepatyczne i medytacyjne w duchu religijnego synkretyzmu.
Uwagi/Comments:Praca stanowi jednocześnie plakat wystawy 23.11.-31.12.1985 w Kopenhadze (Dania). The Polish Neo-Avantgarde - Polska neoawangarda (Ko 28/3).
Cena/Price:800
Numer katalogowy/Number:i15278
Kategorie tematyczne/Categories:kultura wystawy sztuki i rzemiosła / culture / Kultur / poster serigraphy / silkscreen print / Serigraphie / Siebdruck