Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15281
Typ/Type:serigrafia
Tytuł/Title:"Rhinocerus... I... shall..."
Autor/Author:Andrzej Dudek-Dürer
Sygnatura/Signature:Serigrafia sygnowana długopisem pod kompozycją: "Rhinocerus... I... shall... Serigrafia IMP AD 30/30/87" oraz pieczęć autora.
Technika/Technique:Serigrafia na papierze
Wymiary/Size/Capacity:297X418 mm (arkusz).
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie.
Datowanie/Dating:1987
Inf. o Autorze/Information about an Author:Andrzej Dudek-Dürer (born in 1953) the Wrocław performer and multi-media artist, a graphics designer, a photographer, poet, he claims to be the incarnation of Albrecht Dürer, he underlines in his works spiritual, metaphisical and telepathic as well as meditational themes/motifs in the idea of religious synctretism. Andrzej Dudek-Dürer (ur. 1953) wrocławski performer i artysta sztuki mediów, grafik, fotograf, poeta, artysta uważa siebie za inkarnację Albrechta Dürera, w twórczości silnie podkreśla wątki duchowe, metafizyczno-telepatyczne i medytacyjne w duchu religijnego synkretyzmu.
Uwagi/Comments:Praca na papierze formatu ca A3. The Polish Neo-Avantgarde - Polska neoawangarda (Ko 28/6).
Cena/Price:900
Numer katalogowy/Number:i15281
Kategorie tematyczne/Categories: / serigraphy / silkscreen print / Serigraphie / Siebdruck