Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15282
Typ/Type:rycina / plakat
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:serigrafia Andrzej Dudek-Dürer 1981
Tytuł/Title:"PILSKA Galeria AUTORSKA WDK PIŁA PL. STASZICA 1 Poland DZIAŁANIE Metafizyczno Telepatyczne METAPHYSICAL-TELEPATHIC ACTIVITY PIŁA - WROCŁAW MAJ - CZERWIEC '81 ANDRZEJ DUDEK-DÜRER copyrigt by AD Extra Sensory Perception"
Autor/Author:Andrzej Dudek-Dürer
Sygnatura/Signature:Serigrafia sygnowana na płycie: "copyright by AD"
Technika/Technique:serigrafia na papierze
Wymiary/Size/Capacity:420x292 mm (arkusz)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznacznie uszkodzony dolny margines
Datowanie/Dating:1981
Inf. o Autorze/Information about an Author:Andrzej Dudek-Dürer (born in 1953) the Wrocław performer and multi-media artist, a graphics designer, a photographer, poet, he claims to be the incarnation of Albrecht Dürer, he underlines in his works spiritual, metaphisical and telepathic as well as meditational themes/motifs in the idea of religious synctretism. Andrzej Dudek-Dürer (ur. 1953) wrocławski performer i artysta sztuki mediów, grafik, fotograf, poeta, artysta uważa siebie za inkarnację Albrechta Dürera, w twórczości silnie podkreśla wątki duchowe, metafizyczno-telepatyczne i medytacyjne w duchu religijnego synkretyzmu.
Uwagi/Comments:Praca na papierze milimetrowym formatu ca A3. The Polish Neo-Avantgarde - Polska neoawangarda (Ko 28/7).
Cena/Price:900
Numer katalogowy/Number:i15282
Kategorie tematyczne/Categories:kultura wystawy sztuki i rzemiosła, portrety polskie okres postacie 20 wiek od 1945 (po II wojnie światowej) - Polska, portrety polskie zawody autoportrety - Polska filmowcy i fotografowie - Polska malarze, graficy, rzeźbiarze etc. - Polska / culture portraits/portrait / Kultur Porträts/Porträt / poster serigraphy / silkscreen print / Serigraphie / Siebdruck