Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15283
Typ/Type:serigrafia
Tytuł/Title:"Apocalypse without death..."
Autor/Author:Andrzej Dudek-Dürer
Sygnatura/Signature:Serigrafia sygnowana flamastrem pod kompozycją: "Apocalypse without death... Serigrafia Imp. AD 29/30/84" oraz pieczęcią artysty.
Technika/Technique:Serigrafia na papierze
Wymiary/Size/Capacity:417x294 mm (arkusz).
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie.
Datowanie/Dating:1984
Inf. o Autorze/Information about an Author:Andrzej Dudek-Dürer (born in 1953) the Wrocław performer and multi-media artist, a graphics designer, a photographer, poet, he claims to be the incarnation of Albrecht Dürer, he underlines in his works spiritual, metaphisical and telepathic as well as meditational themes/motifs in the idea of religious synctretism. Andrzej Dudek-Dürer (ur. 1953) wrocławski performer i artysta sztuki mediów, grafik, fotograf, poeta, artysta uważa siebie za inkarnację Albrechta Dürera, w twórczości silnie podkreśla wątki duchowe, metafizyczno-telepatyczne i medytacyjne w duchu religijnego synkretyzmu.
Uwagi/Comments:Praca na papierze w kratkę formatu ca A3. Egzemplarz nr 29 z nakładu 30 egz. The Polish Neo-Avantgarde - Polska neoawangarda (Ko 28/8).
Cena/Price:900
Numer katalogowy/Number:i15283
Kategorie tematyczne/Categories: / serigraphy / silkscreen print / Serigraphie / Siebdruck