Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15326
Typ/Type:dwa rysunki na pocztówce
Tytuł/Title:"Z OSTATNIEJ CHWILI -> Maleńkie miasto, ale nie mniej piękne niż Poznań to Kazimierz! 21-VIII-70 Maja i Jan Dobsonowie"
Autor/Author:Jan Dobkowski
Sygnatura/Signature:Rysunki oraz tekst z opisem długopisem i podpisem: "Maja i Jan Dobsonowie".
Technika/Technique:Rysunki na kartonie (pocztówce fotograficznej)
Wymiary/Size/Capacity:103x146 mm (całość)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, tekst i rysunki bez wad, obieg pocztowy.
Datowanie/Dating:1970
Inf. o Autorze/Information about an Author:Jan Dobkowski, nicknamed "Dobson" (born 8 June 1942 in Łomża) painter, draughtsman and action author and space instalations, he graduated from Fine Arts Academy in Warsaw in 1968, the painting faculty under the auspicies of professor Jan Cybis, together with Jerzy Zieliński (Jurry) created the group "Neo-Neo-Neo". Jan Dobkowski ps. "Dobson" (ur. 8.06.1942 Łomża) malarz, rysownik, autor akcji i instalacji przestrzennych, ukończył Akademię Sztuk Pięknych (ASP) w Warszawie w 1968 roku na kierunku malarstwo w pracowni prof. Jana Cybisa, wraz z Jerzym Zielińskim (Jurrym) tworzył grupę "Neo-Neo-Neo".
Uwagi/Comments:Pocztówka fotograficzna z Kazimierza Dolnego z tekstem Jana Dobkowskiego z jego wizyty i żony Mai w dniu 22.08.1970 w tym mieście i skierowana do przyjaciela - znanego krytyka sztuki współczesnej Andrzeja Kostołowskiego. The Polish Neo-Avantgarde - Polska neoawangarda (JK).
Cena/Price:1200
Numer katalogowy/Number:i15326
Kategorie tematyczne/Categories: / drawing / Handzeichnung