Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15344
Typ/Type:serigrafia
Tytuł/Title:"Happy..." ("Happy... ...New Year... 1986...")
Autor/Author:Andrzej Dudek-Dürer
Sygnatura/Signature:Serigrafia sygnowana flamastrem pod kompozycją: "Happy... Serigrafia Imp. AD 86" oraz na płycie w górnej części kompozycji: "Happy... ...New Year... 1986..."
Technika/Technique:Serigrafia na papierze
Wymiary/Size/Capacity:285x257 (arkusz 608x430) mm.
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, na marginesach liczne nieznaczne plamki.
Datowanie/Dating:1981
Inf. o Autorze/Information about an Author:Andrzej Dudek-Dürer (born in 1953) the Wrocław performer and multi-media artist, a graphics designer, a photographer, poet, he claims to be the incarnation of Albrecht Dürer, he underlines in his works spiritual, metaphisical and telepathic as well as meditational themes/motifs in the idea of religious synctretism. Andrzej Dudek-Dürer (ur. 1953) wrocławski performer i artysta sztuki mediów, grafik, fotograf, poeta, artysta uważa siebie za inkarnację Albrechta Dürera, w twórczości silnie podkreśla wątki duchowe, metafizyczno-telepatyczne i medytacyjne w duchu religijnego synkretyzmu.
Uwagi/Comments:The Polish Neo-Avantgarde - Polska neoawangarda (Ko 28/10).
Cena/Price:800
Numer katalogowy/Number:i15344
Kategorie tematyczne/Categories: / serigraphy / silkscreen print / Serigraphie / Siebdruck