Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15394
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kraków i okolice - typy żydowskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:"Juden aus Krakau und Umgebung."
Autor/Author:Michał Kluczewski wg Kazimierza Pochwalskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "M: KLUCZEWSKI." i "K. P.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:141x188 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, na lewym marginesie karty bardzo słaba plama.
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T.11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s.251.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Michał Kluczewski warszawski drzeworytnik, czynny w latach około 1869-1887, rytował w latach 1869-1875 dla "Kłosów", 1876-1887 dla "Tygodnika Ilustrowanego" i 1880-1883 dla "Tygodnika Powszechnego", nadto dla "Biesiady Literackiej", znany z ponad 160 prac; zob. SAP t.4 ss.20-21; nadto rytował też dla: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T.11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 oraz w kolejnej części cyklu: T.17: Mähren und Schlesien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1897; Hanebutt-Benz 1984 łam 1079 błędnie opisuje go jako "M. Kluszewski".
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono również wg wykazu ilustracji. Judaik.
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i15394
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia judaica typy ludowe Żydzi, malarstwo polskie, rysunek polski / ethnography Judaica folk types/folk type the Jews / Etnographie Judaika Juden Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving / Holzstich