Grafiki i fotografie
Pozycja niedostępna - sprzedana
Item no longer available - sold
Numer katalogowy: i15442
Pozycja niedostępna - sprzedana || Item no longer available - sold
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Puławy
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Puławy województwo lubelskie (lubelskie)
Tytuł/Title:"Dawny pałac w Nowéj-Aleksandryi (Puławach). 559"
Autor/Author:Aleksandra Kühlewein wg Bronisława Podbielskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji: w lewym rogu "AKÜHLEWEIN s.c." i w prawym rogu monogram wiązany "BP"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:140x204 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1877
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 90 (938) z 15.09.1877 s. 168
Inf. o Autorze/Information about an Author:Aleksandra (nie Alfred) Kühlewein (2. połowa XIX w. - prawdopodobnie nie przed 1912) warszawska drzeworytniczka, a także rysowniczka, czynna w latach 1872 - ca 1883 pracująca głównie dla "Wieńca", a potem dla "Tygodnika Ilustrowanego" (tu liczne prace w latach 1876-1879) oraz liczne ryciny ca 1881-1883 w pracy Juliusza Sypniewskiego "Owczarstwo" (Warszawa 1883), gdzie część drzeworytów wg swoich rysunków sama rytowała. Uczennica w latach 1865-1868 w Instytucie Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie, następnie tamże jeszcze przez dwa lata doskonaliła się w rysunku, drzeworytnictwie oraz litografii pod kierunkiem Wojciecha Gersona (rysunek) i Konstantego Przykorskiego (drzeworytnictwo). Debiutowała w 1872 w czasopiśmie "Wieniec" drzeworytem "Zapoznanie się przed karczmą"; zob. Michał Kazimierz Gajzler: Aleksandra Kühlewein - rytowniczka "Widoków Łowicza". Relacja z badań; w: Roczniki Łowickie. T. 17 (2019). Łowicz: Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2022 ss. 124-145 (tu też ustalony wykaz prac artystki); dotąd błędnie opisywana jako Alfred Kühlewein w: Opałek 1949 s. 54; SAP t. 4 ss. 344-345 i Rudniewska (Słownik) ss. 77-78 i innych
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 23695
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany obszerny tekst w kserokopii autorstwa Alojzego Kuczyńskiego
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Lubelszczyzna/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i15442
Kategorie tematyczne/Categories:architektura parki i ogrody rezydencje, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture parks and gardens/park and garden rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Parke und Gärten/Park und Garten Residenzen/Residenz / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich