Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15454
Typ/Type:rycina (kompozycja 7 widoków)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kazimierz Dolny / Bochotnica
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Puławy województwo lubelskie (lubelskie) gmina Kazimierz Dolny
Tytuł/Title:"KAZIMIERZ DOLNY NAD WISŁĄ. [...] 1209 Zwaliska spichlerza przed dwoma laty rozebranego. Dąb olbrzymi, zwany dębem Kazimierza Wiel. Ruiny zamku Esterki we wsi Bochotnicy. Widok ogólny Kazimierza. Dom biskupów na ulicy Senatorskiéj. Dzwonnica przy kościele Św. Anny. Starożytne domy w Rynku."
Autor/Author:Kazimierz Piastuszkiewicz wg Władysława Gościmskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w obrębie kompozycji: u dołu środkowej ryciny "K. PIASTUSZKIEWICZ" i w prawym dolnym rogu "W. Gościmski"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:284x203 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Powszechny nr 29 z 22.07.1883 s. 457
Inf. o Autorze/Information about an Author:Kazimierz Piastuszkiewicz (ur. 1856) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1876-1889, autor kilkudziesięciu drzeworytów, związany głównie z "Kłosami"; zob. SAP t. 7 s. 86.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz obszerny tekst sygnowany pseudonimem: "g." (SPPP t. 1 s. 572 nie rozwiązuje tego pseudonimu, możliwe autorstwo Stanisława Grudzińskiego albo Mariana Gawalewicza). Bardzo efektowna rycina. Kazimierz Dolny - zamek królewski Kazimierza Wielkiego, gotycki, z 1. poł. XIV w., wielokrotnie przebudowywany, w ruinie od XVIII w.; zob. Atlas zabytków s. 460. Bochotnica - pozostałości tzw. zamku Esterki, gotyckiego, kamienno-ceglanego, z około połowy XIV w., rozbudowanego XV/XVI w.; zob. Atlas zabytków s. 486.
Cena/Price:600
Słowa kluczowe/Keywords:Lubelszczyzna/Królestwo Polskie/Małopolska
Numer katalogowy/Number:i15454
Kategorie tematyczne/Categories:architektura budownictwo gospodarcze budynki sakralne domy, kamienice kamienice kompozycje (w tym wielowidokowe) rynki wielowidokowe zamki, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture castles/castle compositions (including multiview ones) farm buildings/farm building houses/tenement houses/house/tenement house market squares/market square multi-view sacral buildings/sacral building tenement houses/tenement house / Architektur Burgen/Burg Häuser/Wohnhäuser/Haus/Wohnhaus Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition Ringe/Ring Wirtschaftsbauten Wohnhäuser/Wohnhaus kirchliche Gebäuden/kirchliche Gebäude mit vielen Ansichten / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich