Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i01529
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:Lwów. Projektowany Kopiec Unii / "PROJEKTOWANY KOPIEC UNII."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:118x173 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, kompozycja praktycznie bez wad (widoczne jedynie wydawnicze plamki), nieznaczne plamy i plamki na marginesach karty
Datowanie/Dating:1869
Pochodzenie/Origin:Z: Strzecha z.12 z 1869 s. 372
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z obszernym tekstem autorstwa Karola Widmana. Dość rzadka rycina. Kopiec Unii Lubelskiej we Lwowie, na Wysokim Zamku, usypany z okazji 300. rocznicy zawarcia unii lubelskiej (1569) w 1869 roku
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i01529
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura kopce i kurhany, historia patriotyczne / architecture knolls/knoll, history patriotic themes / Architektur Hügel, Geschichte Patriotisch / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich