Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15546
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Miedniki Królewskie / Medininkai
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Wilno województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:"Ruiny zamku Miednickiego, w którym Długosz nauczał dzieci Kazimierza Jagiellończyka. 486"
Autor/Author:Wg Bronisława Podbielskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: monogram wiązany "BP".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:93x217 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty.
Datowanie/Dating:1880
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Powszechny nr 21 z 23.05.1880 s. 321.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 23027.
Uwagi/Comments:Wycinek. Ruiny zamku wielkich książąt litewskich z 1. poł. XV w. Obiekt istniejący.
Cena/Price:140
Numer katalogowy/Number:i15546
Kategorie tematyczne/Categories:architektura zamki / architecture castles/castle / Architektur Burgen/Burg / wood-engraving / Holzstich