Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15633
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Krobielowice / Krieblowitz / Gebhard Leberecht von Blücher
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Wrocław województwo dolnośląskie (wrocławskie) gmina Kąty Wrocławskie
Tytuł/Title:"Blüchers Grabmal zu Krieblowitz."
Autor/Author:wg Theodor Blätterbauer
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:94x75 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1885
Pochodzenie/Origin:Z: Franz Schroller: Schlesien [...]. T. 2. Glogau: Carl Flemming, [1885] s. 409
Inf. o Autorze/Information about an Author:Theodor Blätterbauer (24.12.1823 Bolesławiec - 30.06.1906 Legnica) śląski malarz, rysownik, także grafik. Odbył niepełne studia artystyczne w latach 1845-1846 i 1848-1849 na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. W 1853 r. na Akademii Budowlanej w Berlinie otrzymał tytuł nauczyciela rysunku. Od 1854 nauczyciel rysunku w Królewskiej Akademii Rycerskiej w Legnicy, w 1898 uzyskał tytuł profesora. Był ówcześnie popularnym, choć dość przeciętnym, malarzem i rysownikiem pejzaży oraz widoków architektonicznych, znany jest przede wszystkim jako autor rysunków do cenionej ilustrowanej pracy krajoznawczo-historycznej autorstwa Franz Schroller: Schlesien [...]. T. 1-3. Glogau: Carl Flemming, 1885-1888; nadto autor części rysunków do znanego albumu chromolitografii: Alexander Duncker (red.): Die landlichen Wohnsitze, Schlösser und Residenzen der ritterschaftlichen Grundbesitzer in der preussischen Monarchie [...]. Berlin: Alexander Duncker, 1853-1886 (widoki ze Śląska i Wielkiego Księstwa Poznańskiego) oraz części ilustracji do Hermann Luchs: Schlesische Fürstenbilder des Mittelalters. Breslau: Eduard Trewendt 1872; zob. AKL t. 11 s. 336 oraz obszerniej biogram w Wikipedii.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rycina małego formatu. Krobielowice (Krieblowitz) w latach 1937-1945 nosiły nazwę Blüchersruh. Posiadłość nadana 1814 feldmarszałkowi Gebhardowi Leberechtowi von Blücherowi. Mauzoleum Blüchera zbudowane 1846-1853 z inicjatywy i wg pomysłu króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV w formie granitowej rotundy; zob. Śląsk 2006 s. 447.
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Dolny Śląsk/Niederschlesien/Landkreis Breslau
Numer katalogowy/Number:i15633
Kategorie tematyczne/Categories:architektura grobowce, mauzolea pomniki / architecture monuments, statues/monument, statue tombs/tomb / Architektur Denkmäler/Denkmal Grüfte/Gruft / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich