Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i01556
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"WYSTAWA PRZEMYSŁOWO-ROLNICZA WE LWOWIE. 1) Akwaryum professora Syrskiego, Trąba sygnałowa i Rezerwoar. - 2) Wejście główne na Wystawę. - 3) Chłopcy krakowscy przy robocie koszyków. 4) Pawilon główny. - 5) Torf, cegła i węgle spółki galicyjskiéj we Lwowie. - 6) Pszczolnictwo. - 7) Pompa do wydobywania nafty p. Klobassy. Rysował z natury Wojciech Grabowski. (3807)"
Autor/Author:Stanisław Antoszewicz i Kazimierz Pomianowski wg Wojciecha Grabowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "S. ANTOSZEWICZ. K. POMIANOWSKI".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:222x299 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczny ślad starego pionowego złożenia karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 642 z 18.10.1877 s. 248.
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Stanisław Antoszewicz warszawski drzeworytnik czynny w latach około 1873-1890, autor licznych drzeworytów, początkowo związany w latach 1873-1879 z "Tygodnikiem Ilustrowanym", potem związany z drzeworytnią "Kłosów"; zob. SAP t. 1 s. 40 i inne materiały. 2) Kazimierz Pomianowski warszawski drzeworytnik czynny głównie w latach 1876-1890 dla "Kłosów", rytował później dla "Tygodnika Ilustrowanego" do ok. 1896, płodny i wszechstronny ksylograf; zob. SAP t. 7 ss. 389-390. 3) Wojciech Grabowski (15.04.1850 Zwierzyniec (Kraków) - 2.06.1885 Lwów) ceniony i popularny rysownik, ilustrator i malarz. W latach 1866-1871 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (SSP), zaś w latach 1871-1872 w Monachium (i być może w Rzymie). Pracę ilustratora czasopism rozpoczął w Wiedniu w 1872 i tegoż roku powrócił do kraju mieszkając m.in. we Lwowie, Przemyślu i w Krakowie. Początkowo w swoich kompozycjach preferował tematykę fantastyczną, a następnie tematykę etnograficzną znaną mu z wędrówek po wsiach i miasteczkach galicyjskich, gdzie portretował życie ludu galicyjskiego, od 1875 współpracował z "Kłosami", potem również z "Biesiadą Literacką" i "Tygodnikiem Ilustrowanym"; zob. SAP t. 2 ss. 450-451, nadto Polski słownik biograficzny (PSB) t. 8 s. 516.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 4829.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz obszerne fragmenty tekstu.
Cena/Price:280
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i01556
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) obiekty i eksponaty wystawowe wystawy i targi, gospodarka rzemiosło i rękodzieło wystawy rolnicze, gospodarka przemysł górnictwo, gospodarka rolnictwo hodowla pszczelarstwo / architecture compositions (including multiview ones) exhibitions/exhibition, economy agricultural exhibitions/agricultural exhibition crafts/craft, economy agriculture bee-keeping/apiculture breeding, economy industry mining / Architektur Ausstellungen/Ausstellung Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Wirtschaft Handwerk Landwirtschaftsausstellungen/Landwirtschaftsausstellung, Wirtschaft Industrie Grubenwesen, Wirtschaft Landwirtschaft Bienenzucht Zucht / wood-engraving / Holzstich