Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i01557
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów / Olejów / Kołomyja powiat / Mikuliczyn / Олiїв / Коломия / Микуличин
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy (Ukraina): Lwów - województwo lwowskie / Olejów - powiat Zborów województwo tarnopolskie / powiat Kołomyja województwo stanisławowskie / Mikuliczyn - powiat Nadwórna województwo stanisławowskie
Tytuł/Title:"Typy i postacie, zebrane podczas Wystawy Lwowskiéj. 1.2.4. Włościanie z rozmaitych okolic. - 3. Tokarz, kaleka z Olejowa w Złoczowskiém, z tokarnią własnego wyrobu. - 5. Dziewczyna od krów, z Kołomyjskiego. - 6. Pastuch owiec z Mikuliczyna w Stanisławowskiém. (3581)"
Autor/Author:Jan Krajewski wg Wojciecha Grabowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "J. KRAJEWSKI" i "W. Grab."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:302x183 mm
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, u dołu karty nieznaczne plamy (dochodzące do typograficznej ramki) i zagięcie rogów karty
Datowanie/Dating:1877
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 648 z 29.11.1877 s. 341
Inf. o Autorze/Information about an Author:- Jan Krajewski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1874-1887, rytujący dla "Kłosów", a potem dla "Tygodnika Ilustrowanego", autor ponad 100 prac; zob. SAP t. 4 ss. 234-235. - Wojciech Grabowski (15.04.1850 Zwierzyniec (Kraków) - 2.06.1885 Lwów) ceniony i popularny rysownik, ilustrator i malarz. W latach 1866-1871 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (SSP), zaś w latach 1871-1872 w Monachium (i być może w Rzymie). Pracę ilustratora czasopism rozpoczął w Wiedniu w 1872 i tegoż roku powrócił do kraju mieszkając m.in. we Lwowie, Przemyślu i w Krakowie. Początkowo w swoich kompozycjach preferował tematykę fantastyczną, a następnie tematykę etnograficzną znaną mu z wędrówek po wsiach i miasteczkach galicyjskich, gdzie portretował życie ludu galicyjskiego, od 1875 współpracował z "Kłosami", potem również z "Biesiadą Literacką" i "Tygodnikiem Ilustrowanym"; zob. SAP t. 2 ss. 450-451, nadto Polski słownik biograficzny (PSB) t. 8 s. 516.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 4816 (podaje błędny tytuł ryciny)
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i01557
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) wystawy i targi, etnografia Ukraińcy typy ludowe wystawy etnograficzne, gospodarka rzemiosło i rękodzieło wystawy i targi przemysłowe wystawy rolnicze, kultura muzyka / architecture compositions (including multiview ones) exhibitions/exhibition, culture music, economy agricultural exhibitions/agricultural exhibition crafts/craft industrial exhibitions/industrial exhibition, ethnography folk types/folk type the Ukrainians / Architektur Ausstellungen/Ausstellung Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Etnographie Ukrainer Volkstypen/Volkstyp, Kultur Musik, Wirtschaft Handwerk Industriesausstellungen/Industrieausstellung Landwirtschaftsausstellungen/Landwirtschaftsausstellung / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich