Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i01562
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów-okolice
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Wieśniaczka z okolic Lwowa. Rysunek W. Grabowskiego. (6056)"
Autor/Author:Jan Telakowski wg Wociecha Grabowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "J. TELAKOWSKI".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:234x166 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, bardzo słaba plama na górnym marginesie karty.
Datowanie/Dating:1881
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 844 z 1.09.1881 s. 136.
Inf. o Autorze/Information about an Author:- Jan Telakowski warszawski drzeworytnik czynny w latach około 1875-1881 rytujący przede wszystkim dla "Kłosów", a także "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. Opałek 1949 s. 67, Rudniewska (Słownik) s. 133 wraz z Rudniewska 1993. - Wojciech Grabowski (15.04.1850 Zwierzyniec (Kraków) - 2.06.1885 Lwów) ceniony i popularny rysownik, ilustrator i malarz. W latach 1866-1871 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (SSP), zaś w latach 1871-1872 w Monachium (i być może w Rzymie). Pracę ilustratora czasopism rozpoczął w Wiedniu w 1872 i tegoż roku powrócił do kraju mieszkając m.in. we Lwowie, Przemyślu i w Krakowie. Początkowo w swoich kompozycjach preferował tematykę fantastyczną, a następnie tematykę etnograficzną znaną mu z wędrówek po wsiach i miasteczkach galicyjskich, gdzie portretował życie ludu galicyjskiego, od 1875 współpracował z "Kłosami", potem również z "Biesiadą Literacką" i "Tygodnikiem Ilustrowanym"; zob. SAP t. 2 ss. 450-451, nadto Polski słownik biograficzny (PSB) t. 8 s. 516.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 4824 (błędnie podaje tytuł ryciny).
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i01562
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Ukraińcy typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe / ethnography folk types/folk type the Ukrainians, varia costumology / Etnographie Ukrainer Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving / Holzstich