Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15849
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Sokal / Сокаль
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Sokal województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"KLASZTOR KS. BERNARDYNÓW W SOKALU, przed pożarem w r. 1843. (Rys. z litografii Fabijański)."
Autor/Author:wg Erazma Rudolfa Fabijańskiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:91x143mm
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, słabe rdzawe plamy w górnej części kompozycji
Datowanie/Dating:1862
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 143 z 21.06.1862 s. 244
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "L. S." autorstwa Lucjana Siemieńskiego; zob. SPPP t. 2 s. 443. Rzadka rycina. Ufortyfikowany klasztor i kościół bernardynów (obecnie więzienie) wzniesiony w latach 1604-1619, sanktuarium i ważne miejsce pielgrzymkowe; zob. Encyklopedia Kresów s. 435 (z ilustracją).
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien/bernardyni
Numer katalogowy/Number:i15849
Kategorie tematyczne/Categories:architektura fortyfikacje klasztory kościoły więzienia, obozy / architecture churches/church fortifications/fortification monasteries/convents/monastery/convent prisons/prison / Architektur Festungen/Festung Gefängnisse/Gefängnis Kirchen/Kirche Kloster / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich