Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15884
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Rytwiany
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Staszów województwo świętokrzyskie (tarnobrzeskie) gmina Rytwiany
Tytuł/Title:Grobowce Opalińskich w Rytwianach / "GROBOWCE OPALIŃSKICH W RYTWIANACH. (Rysował z natury Petzold, rytował Drążkiewicz w Warszawie.)"
Autor/Author:A. Drążkiewicz wg Edwarda Petzolda
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:112x154 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1860
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 27 z 31.03.1860 s. 236
Inf. o Autorze/Information about an Author:A. Drążkiewicz (prawdopodobnie błędnie wcześniej określany jako Edward) warszawski drzeworytnik wykształcony w Lipsku i Paryżu czynny w kraju (po 1850) jako jeden z pierwszych polskich ksylografów od ca 1851 do ca 1872 (1878?) rytujący dla różnych czasopism ("Księga Świata" 1852, "Tygodnik Ilustrowany" 1859-1861 i 1872, "Kłosy" 1865-1866, różne kalendarze) i dla wydawnictw książkowych w latach 1859-1862, znane sygnatury: "DRĄŻKIEWICZ", "DRAZKIEWICZ", "A. Drążkiewicz", "ADr" i być może "AD" (rycina "Wigry" w: Zorza nr 22 z 25.05.1878 s. 1); zob. SAP t. 2 ss. 96-97 (SAP błędnie podaje okres rytowania dla "Kłosów") oraz materiały własne
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Wycinek oraz anonimowy tekst w kserokopii. Spis treści półrocznika podaje J. Frycza jako autora tekstu. Bardzo rzadka rycina. Grobowce Opalińskich pod kaplicą św. Romualda w kościele Zwiastowania NMP w zespole klasztornym pokamedulskim
Cena/Price:170
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Królestwo Polskie/kameduli
Numer katalogowy/Number:i15884
Kategorie tematyczne/Categories:architektura grobowce, mauzolea kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture church interiors/church interior churches/church tombs/tomb / Architektur Grüfte/Gruft Kirchen-Innere Kirchen/Kirche / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich