Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15874
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Urycz / Урич
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Stryj województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Szczątki warowni skalnéj w Uryczu, w powiecie stryjskim w Galicyi. (Rysował z natury H. Grabiński)."
Autor/Author:Edward Gorazdowski; obie ryciny według Henryka Grabińskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "E. GORAZDOWSKI"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:271x198 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, kompozycja bez wad, nieznaczne plamki w okolicach typograficznej ramki
Datowanie/Dating:1871
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 189 z 12.08.1871: s. 77
Inf. o Autorze/Information about an Author:Edward Gorazdowski (1843-1901) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863 do początków XX w., jeden z najlepszych i najpłodniejszych polskich ksylografów, wielokrotnie nagradzany, w latach 1863-1873 i od 1890 związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", 1873-1890 z "Kłosami"; zob. obszerny biogram w SAP t. 2 ss. 400-401.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 4740 (błędnie podaje tylko jedną rycinę ze s. 76)
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z obszernym anonimowym tekstem. Gniazdo skalne ze śladami średniowiecznego grodu Tustań zapoczątkowanego w X-XII w., odnowionego przez Kazimierza Wielkiego, unikalna skomplikowana konstrukcja drewniana wzniesiona na pionowych skałach, prawdopodobnie nie istniała już w XVI w., zachowane do dziś tylko nieznaczne ślady; zob. Hauser 2004 ss. 243-244, SGKP t. 12 ss. 321-322 (Urycz), ss. 671-672 (Tustań).
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i15874
Kategorie tematyczne/Categories:architektura zamki / architecture castles/castle / Architektur Burgen/Burg / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich