Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15877
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Krzeszów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Sucha Beskidzka województwo małopolskie (bielskie) gmina Stryszawa
Tytuł/Title:"NAGROBEK GORZAŁKI W KRZESZOWIE."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:143x110 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, pod tytułem ślad starego poziomego złożenia karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 146 z 12.07.1862 s.20.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Spis treści półrocznika podaje jako autora tekstu Władysława Ludwika Anczyca, nie podaje autora rysunku (ewentualnie fotografii) według którego wykonano rycinę. Rzadka rycina. Pomnik z 1844.
Cena/Price:170
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i15877
Kategorie tematyczne/Categories:architektura pomniki / architecture monuments, statues/monument, statue / Architektur Denkmäler/Denkmal / wood-engraving / Holzstich