Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15893
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Krakowskie / Tatry
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie / powiat Zakopane (Tatrzański) województwo małopolskie (nowosądeckie)
Tytuł/Title:"Lud Polski z okolic Krakowa."
Autor/Author:wg Michała Stachowicza
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:280x210 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, karta z bardzo nieznacznymi plamami oraz starą nieaktualną pieczęcią własnościową
Datowanie/Dating:1878
Pochodzenie/Origin:Z: Lech. Tygodnik ilustrowany poświęcony sztuce, sprawom słowiańskim i rozrywce nr 52 z 28.12.1878 s. 413
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje tego czasopisma
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Bardzo rzadka rycina. Spis treści rocznika nie podaje autora rysunku (albo fotografii) według którego wykonano rycinę, jak również nie podaje autora tekstu. Ryciny pochodzą z bardzo rzadkiego tygodnika ilustrowanego wydanego i pod redakcją Józefa Chociszewskiego w Poznaniu w latach 1878-1879 (R.1 (1878) nr 1 z 5.01.1878 - R. 2 (1879) nr 39 z 27.09.1879) w nakładzie 500 egz.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja/Podhale
Numer katalogowy/Number:i15893
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy ludowe / ethnography folk types/folk type / Etnographie Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich