Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15890
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kraków-Wawel / Kazimierz III Wielki
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:"Pomnik Kazimierza Wielkiego w Katedrze Krakowskiej."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:175x110 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, na prawy górny róg typograficznej ramki nachodzi stara pieczęć własnościowa
Datowanie/Dating:1878
Pochodzenie/Origin:Z: Lech. Tygodnik ilustrowany poświęcony sztuce, sprawom słowiańskim i rozrywce nr 3 z 19.01.1878 s. 17
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje tego czasopisma
Uwagi/Comments:Zachowany cały numer wraz z anonimowym tekstem. Bardzo rzadka rycina. Spis treści rocznika nie podaje autora rysunku (albo fotografii) według którego wykonano rycinę, jak również nie podaje autora tekstu. Ryciny pochodzą z bardzo rzadkiego tygodnika ilustrowanego wydanego i pod redakcją Józefa Chociszewskiego w Poznaniu w latach 1878-1879 (R.1 (1878) nr 1 z 5.01.1878 - R. 2 (1879) nr 39 z 27.09.1879) w nakładzie 500 egzemplarzy
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja/[portret:Kazimierz III Wielki]
Numer katalogowy/Number:i15890
Kategorie tematyczne/Categories:architektura katedry i sobory kościoły nagrobki, grobowce, portrety polskie okres postacie średniowiecze - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie zawody władcy polscy - królowie - Polska / architecture cathedrals/cathedral churches/church tombstones/tombstone, portraits/portrait / Architektur Grabdenkmäler/Grabdenkmal Kathedralen/Kathedrale Kirchen/Kirche, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich