Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15886
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Polska
Tytuł/Title:"Staropolski młyn i dworek."
Autor/Author:wg Juliusza Kossaka
Sygnatura/Signature:Ilustracja sygnowana na płycie: monogram wiązany "JK"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:95x165 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1878
Pochodzenie/Origin:Z: Lech. Tygodnik ilustrowany poświęcony sztuce, sprawom słowiańskim i rozrywce nr 36 z 7.09.1878 s. 285
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje tego czasopisma
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Bardzo rzadka rycina. Spis treści rocznika nie podaje autora rysunku (albo fotografii) według którego wykonano rycinę, jak również nie podaje autora tekstu. Ryciny pochodzą z bardzo rzadkiego tygodnika ilustrowanego wydanego i pod redakcją Józefa Chociszewskiego w Poznaniu w latach 1878-1879 (R.1 (1878) nr 1 z 5.01.1878 - R. 2 (1879) nr 39 z 27.09.1879) w nakładzie 500 egz.
Cena/Price:180
Numer katalogowy/Number:i15886
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dwory młyny / architecture manors/manor mills/mill / Architektur Landhäuser/Landhaus Mühlen/Mühle / wood-engraving in colours woodcut / Farbenholzstich Holzschnitt