Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15899
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Polska
Tytuł/Title:"Nowy Rok w Polsce."
Autor/Author:Josef Holas wg Leon Piccard
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana w odbiciu lustrzanym: "L.Picard" i "X.U.R. HOLAS sc."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:245x195 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1878
Pochodzenie/Origin:Z: Lech. Tygodnik ilustrowany poświęcony sztuce, sprawom słowiańskim i rozrywce nr 11 z 16.03.1878 s. 85
Drukarnia/Printing office:Czeska drzeworytnia
Inf. o Autorze/Information about an Author:Josef Holas (ur. 1844 Stodůlky - ?) czeski malarz i drzeworytnik; zob AKL Index t. 6 s. 648.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje tego czasopisma
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Bardzo rzadka rycina. Spis treści rocznika nie podaje autora rysunku (albo fotografii) według którego wykonano rycinę, jak również nie podaje autora tekstu. Rycina pochodzi z bardzo rzadkiego tygodnika ilustrowanego wydanego i pod redakcją Józefa Chociszewskiego w Poznaniu w latach 1878-1879 (R.1 (1878) nr 1 z 5.01.1878 - R. 2 (1879) nr 39 z 27.09.1879) w nakładzie 500 egz.
Cena/Price:220
Numer katalogowy/Number:i15899
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia sceny obyczajowe i rodzajowe / ethnography social scenes, themes/social scene, social theme / Etnographie Sittenszenen/Sittenszene / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich