Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15900

Typ/Type:zestaw trzech rycin
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Polska / Czechy
Tytuł/Title:[1] "Klejnoty i herby polskie koronne. Włócznia ś. Maurycego, najstarsze berło polskie. Berło Leszczyńskiego. Pogoń Litewska. Korona Bolesławowska. Orzeł Piastowski, herb Polski. Berło Augusta II. Szczérbiec Bolesława Wielkiego."; [2] "Klejnoty czeskie koronne. Korona czeska świętowacławska. Jabłko koronacyjne. Miecz i berło koronacyjne czeskie."; [3] "Polskie i czeskie klejnoty koronne."
Sygnatura/Signature:Ryciny niesygnowane
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 220x300; 2) 220x300; 3) 175x125 mm
Stan/Condition:Ryciny w bardzo ładnym stanie, na kartach bardzo słabe rdzawe plamy
Datowanie/Dating:1878
Pochodzenie/Origin:Z: Lech. Tygodnik ilustrowany poświęcony sztuce, sprawom słowiańskim i rozrywce nr 18 z 4.05.1878: rycina 1) s. 140; rycina 2) s. 141; rycina 3) nr 19 z 11.05.1878 s. 148
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje tego czasopisma
Uwagi/Comments:Zachowane całe numery wraz z obszernym anonimowym tekstem ("Polskie i czeskie klejnoty koronne."). Bardzo rzadkie ryciny. Spis treści rocznika nie podaje autora rysunków (albo fotografii) według których wykonano ryciny, jak również nie podaje autora tekstu. Rycina pochodzi z bardzo rzadkiego tygodnika ilustrowanego wydanego i pod redakcją Józefa Chociszewskiego w Poznaniu w latach 1878-1879 (R.1 (1878) nr 1 z 5.01.1878 - R. 2 (1879) nr 39 z 27.09.1879) w nakładzie 500 egz. Polskie i czeskie regalia.
Cena/Price:400
Numer katalogowy/Number:i15900
Kategorie tematyczne/Categories:historia heraldyka, sfragistyka i weksylologia, kultura rzemiosło artystyczne / culture arts and crafts, handicraft, history heraldics / Geschichte Wappenkunde, Kultur Kunsthandwerk / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich