Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15902
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Poznań
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo wielkopolskie (poznańskie)
Tytuł/Title:"Poznań."
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "HERBY MIAST POLSKICH."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:45x42 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Drukarnia/Printing office:Z: Lech. Tygodnik ilustrowany poświęcony sztuce, sprawom słowiańskim i rozrywce nr 4 z 26.01.1878 s. 30
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje tego czasopisma
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Bardzo rzadka rycina. Spis treści rocznika nie podaje autora rysunku (albo fotografii) według którego wykonano rycinę, jak również nie podaje autora tekstu. W tym cyklu w opisie jednej z rycin (herb "Miasto Piła" nr 38 z 21.09.1878) podano jako autora tekstu pseudonim: "A. Sd.", który to pseudonim SPPP nie rozwiązuje. Rycina pochodzi z bardzo rzadkiego tygodnika ilustrowanego wydanego i pod redakcją Józefa Chociszewskiego w Poznaniu w latach 1878-1879 (R.1 (1878) nr 1 z 5.01.1878 - R. 2 (1879) nr 39 z 27.09.1879) w nakładzie 500 egzemplarzy
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:Wielkopolska/Großpolen/Wartheland/Stadtkreis Posen
Numer katalogowy/Number:i15902
Kategorie tematyczne/Categories:historia heraldyka, sfragistyka i weksylologia, malarstwo polskie, rysunek polski / history heraldics / Geschichte Wappenkunde / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich