Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15903
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Poznań
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo wielkopolskie (poznańskie)
Tytuł/Title:"Zwierzęta z ogrody zoologicznego w Poznaniu. Niedźwiedź. Jeleń. Wilk. Orzeł. Myszołów. Morska świnka. Małpa. Młode lisy."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:300x220 mm (całośc kompozycji)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Drukarnia/Printing office:Z: Lech. Tygodnik ilustrowany poświęcony sztuce, sprawom słowiańskim i rozrywce nr 37 z 14.09.1878 s. 293.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje tego czasopisma
Uwagi/Comments:Zachowany cały numer wraz z anonimowym tekstem. Bardzo rzadka rycina. Spis treści rocznika nie podaje autora rysunku (albo fotografii) według którego wykonano rycinę, jak również nie podaje autora tekstu. Rycina pochodzi z bardzo rzadkiego tygodnika ilustrowanego wydanego i pod redakcją Józefa Chociszewskiego w Poznaniu w latach 1878-1879 (R.1 (1878) nr 1 z 5.01.1878 - R. 2 (1879) nr 39 z 27.09.1879) w nakładzie 500 egzemplarzy
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Wielkopolska/Großpolen/Wartheland/Stadtkreis Posen
Numer katalogowy/Number:i15903
Kategorie tematyczne/Categories:architektura zoo, zwierzyńce, fauna malarstwo polskie, rysunek polski / architecture fauna / Architektur Fauna / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich