Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15904

Typ/Type:zestaw dwóch rycin
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Belno
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Świecie województwo kujawsko-pomorskie (bydgoskie) gmina Jeżewo
Tytuł/Title:[1] "Kamień przy Belnie w powiecie świeckim. Zabytek z czasów starosłowiańskich. Widok od strony wschodniéj."; [2] "Kamień przy Belnie w powiecie świeckim. Widok od strony zachodniéj."
Sygnatura/Signature:Ryciny niezbyt czytelnie sygnowane.
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe
Wymiary/Size/Capacity:1) 90x110; 2) 90x110 mm.
Stan/Condition:Ryciny w bardzo ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Lech. Tygodnik ilustrowany poświęcony sztuce, sprawom słowiańskim i rozrywce nr 44 z 2.11.1878: 1) s.348; 2) s.349.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje tego czasopisma.
Uwagi/Comments:Zachowany cały numer wraz z anonimowym tekstem. Bardzo rzadkie ryciny. Spis treści rocznika nie podaje autora rysunków (albo fotografii) według których wykonano ryciny, jak również nie podaje autora tekstu. Rycina pochodzi z bardzo rzadkiego tygodnika ilustrowanego wydanego i pod redakcją Józefa Chociszewskiego w Poznaniu w latach 1878-1879 (R.1 (1878) nr 1 z 5.01.1878 - R.2 (1879) nr 39 z 27.09.1879) w nakładzie 500 egz.
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Pomorze Gdańskie/Westpreußen/Landkreis Schwetz
Numer katalogowy/Number:i15904
Kategorie tematyczne/Categories:architektura pomniki przyrody, przyroda geologia skały, głazy i inne formy geologiczne / architecture nature/wildlife geology / Architektur Natur Geologie / wood-engraving / Holzstich