Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15907
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Gołuszyce / Belno / Sartowice / Stążki / Ostrowite
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Świecie województwo kujawsko-pomorskie (bydgoskie): Gołuszyce gmina Pruszcz / Belno gmina Jeżewo / Sartowice gmina Świecie / Stążki gmina Świekatowo / Ostrowite gmina Lniano
Tytuł/Title:"Starożytne przedmioty znalezione w powiecie świeckim w Prusach Zachodnich. I. Przedmioty żelazne. II. Przedmioty brązowe. III. Przedmioty kamienne."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:185x195 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1878
Pochodzenie/Origin:Z: Lech. Tygodnik ilustrowany poświęcony sztuce, sprawom słowiańskim i rozrywce nr 40 z 5.10.1878 s. 316
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje tego czasopisma
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta czasopisma wraz z anonimowym tekstem, który opisuje znaleziska archeologiczne z podaniem ww. miejscowości, gdzie prowadzona wykopaliska. Bardzo rzadka rycina. Spis treści rocznika nie podaje autora rysunku (albo fotografii) według którego wykonano rycinę, jak również nie podaje autora tekstu. Rycina pochodzi z bardzo rzadkiego tygodnika ilustrowanego wydanego i pod redakcją Józefa Chociszewskiego w Poznaniu w latach 1878-1879 (R.1 (1878) nr 1 z 5.01.1878 - R. 2 (1879) nr 39 z 27.09.1879) w nakładzie 500 egz.
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Pomorze Gdańskie/Westpreußen/Landkreis Schwetz
Numer katalogowy/Number:i15907
Kategorie tematyczne/Categories:architektura obiekty archeologiczne, historia archeologia / architecture history archeology / Architektur Geschichte Archeologie / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich