Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15908
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy ukraińskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina
Tytuł/Title:"Wesele wiejskie podług A. Grotgera." / "Zwyczaje i obyczaje ludowe Rusi"
Autor/Author:Leopold Geisbe wg Artura Grottgera
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: monogramem wiązanym: "AG"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:215x180 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, na prawym marginesie kompozycji stara pieczęć własnościowa
Datowanie/Dating:1878
Pochodzenie/Origin:Z: Lech. Tygodnik ilustrowany poświęcony sztuce, sprawom słowiańskim i rozrywce nr 10 z 9.03.1878 s. 77
Inf. o Autorze/Information about an Author:Leopold Geisbe (ca 1840/1842 Wiedeń - 28.07.1905 Wiedeń) austriacki drzeworytnik, czynny od 1855 do co najmniej 1905, właściciel firma L. Geisbe X. A. in Wien, liczne drzeworyty w: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild 1886-1902; zob. AKL t. 51 oraz AKL. Index t. 5 s. 651 oraz Hanebutt-Benz 1984 łam 1049
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje tego czasopisma
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Bardzo rzadka rycina. Spis treści rocznika nie podaje autora rysunku (albo fotografii) według którego wykonano rycinę, jak również nie podaje autora tekstu. Tożsama rycina z sygnaturą drzeworytnika Leopolda Geisbe została opublikowana w: Tygodnik Lwowskim nr 9 z 8.12.1867 s. 69 pt. "Zwyczaje i obyczaje ludowe Rusi" podany w tytule po ukośniku. Rycina pochodzi z bardzo rzadkiego tygodnika ilustrowanego wydanego i pod redakcją Józefa Chociszewskiego w Poznaniu w latach 1878-1879 (R.1 (1878) nr 1 z 5.01.1878 - R. 2 (1879) nr 39 z 27.09.1879) w nakładzie 500 egzemplarzy
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i15908
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Ukraińcy typy ludowe zwyczaje i obrzędy, malarstwo polskie, rysunek polski / ethnography customs and rituals/custom and ritual folk types/folk type the Ukrainians / Etnographie Sitten und Bräuche/Sitte und Brauch Ukrainer Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich