Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15909
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy ukraińskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina
Tytuł/Title:"Powitanie wiosny na Ukrainie. (O[b]jaśnienie w przyszłym numerze)."
Autor/Author:wg Leona Piccarda
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "L. Piccard" w odbiciu lustrzanym
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:210x290 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1878
Pochodzenie/Origin:Z: Lech. Tygodnik ilustrowany poświęcony sztuce, sprawom słowiańskim i rozrywce nr 43 z 26.10.1878 s. 341
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje tego czasopisma
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem w kserokopii. Bardzo rzadka rycina. Spis treści rocznika nie podaje autora rysunku (albo fotografii) według którego wykonano rycinę, jak również nie podaje autora tekstu. Rycina pochodzi z bardzo rzadkiego tygodnika ilustrowanego wydanego i pod redakcją Józefa Chociszewskiego w Poznaniu w latach 1878-1879 (R.1 (1878) nr 1 z 5.01.1878 - R. 2 (1879) nr 39 z 27.09.1879) w nakładzie 500 egz.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i15909
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Ukraińcy typy ludowe, zawody i zajęcia pasterz / ethnography folk types/folk type the Ukrainians, jobs and professions/job and occupation / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Ukrainer Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich