Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15911
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wilno
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:"Wilno."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:180x240 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Datowanie/Dating:1878
Pochodzenie/Origin:Z: Lech. Tygodnik ilustrowany poświęcony sztuce, sprawom słowiańskim i rozrywce nr 30 z 27.07.1878 s. 237.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje tego czasopisma.
Uwagi/Comments:Zachowany cały numer wraz z anonimowym tekstem. Bardzo rzadka rycina. Spis treści rocznika nie podaje autora rysunku (albo fotografii) według którego wykonano rycinę, jak również nie podaje autora tekstu. Rycina wcześniej opublikowana w: Tygodnik Lwowski nr 3 z 27.10.1867 s. 20. Panorama miasta. Rycina pochodzi z bardzo rzadkiego tygodnika ilustrowanego wydanego i pod redakcją Józefa Chociszewskiego w Poznaniu w latach 1878-1879 (R.1 (1878) nr 1 z 5.01.1878 - R. 2 (1879) nr 39 z 27.09.1879) w nakładzie 500 egz.
Cena/Price:500
Numer katalogowy/Number:i15911
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy / architecture panoramas/panorama / Architektur Panoramas/Panorama / wood-engraving / Holzstich