Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15915
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kraków-Wawel / Wanda
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo krakowskie (małopolskie)
Tytuł/Title:"WANDA. Podług obrazu A. Piotrowskiego."
Autor/Author:Wg Maksymiliana Antoniego Piotrowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:205x152 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, jedyną wadą jest stara pieczęć własnościowa na prawym marginesie kompozycji.
Pochodzenie/Origin:Z: Lech. Tygodnik ilustrowany poświęcony sztuce, sprawom słowiańskim i rozrywce nr 1 z 5.01.1878 s.5.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje tego czasopisma.
Uwagi/Comments:Zachowany cały numer wraz z anonimowym tekstem. Bardzo rzadka rycina. Spis treści rocznika podaje jako autora pierwowzoru malarskiego według którego wykonano rycinę informację, iż jest to "Obraz Piotrowskiego", nie podaje jednakże autora tekstu. Wanda - postać legendarna, córka Kraka. Rycina pochodzi z bardzo rzadkiego tygodnika ilustrowanego wydanego i pod redakcją Józefa Chociszewskiego w Poznaniu w latach 1878-1879 (R.1 (1878) nr 1 z 5.01.1878 - R.2 (1879) nr 39 z 27.09.1879) w nakładzie 500 egz.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja/[portret:Wanda]
Numer katalogowy/Number:i15915
Kategorie tematyczne/Categories:historia sceny legendarne i mityczne, portrety polskie okres postacie średniowiecze, portrety polskie zawody postacie legendarne i literackie zbiorowe / history portraits/portrait / Geschichte Porträts/Porträt / wood-engraving / Holzstich